Week 31, De Neurowetenschappen

Maandag stond ik in het UMCG. Totdat ik erachter kwam dat ik daar niet moest zijn. In plaats daarvan moest ik naar het minder opvallende, ‘eigenlijk-had-het-afgebroken-moeten-zijn’ faculteitsgebouw ernaast. Daar zitten de onderzoekers van de voormalig afdeling neuropsychologie (nu: biomedical science of cells and systems) om de lopende onderzoeken in goede banen te leiden. Tussen deze mensen, als schaduw van de research, zette ik mijn eigen studiekeuze-onderzoek voort. Met deze week:

De tijdsbesteding van een neuropsychologisch-onderzoeker aan de universiteit van Groningen, gebaseerd op mijn bevindingen.

  1. Het aansturen van onderzoek

Een makkelijke to start with. Op de afdeling neuropsychologie lopen verschillende groepen die onderzoek doen, en het is jouw taak om dat onderzoek te coördineren. Je bedenkt de onderzoeksvraag, stelt een team samen – vaak bestaande uit postdocs, aio’s en ondersteunende studenten – en stuurt dat vervolgens aan. Daarna volgen de subsidieaanvragen, screenings van mogelijke deelnemers, het verzamelen van data (waarbij je bijvoorbeeld psychologische tests afneemt), het analyseren van deze data, en het uiteindelijke schrijfwerk.

Hierbij is het begeleiden van je team, en in het bijzonder de studenten, een belangrijke taak. Dat varieert van PhD- tot masterstudent, maar komt vaak op hetzelfde neer: hij heeft een opdracht of probleem, jij helpt ‘m daarbij op weg. Zo werk je samen naar het eindproduct toe: een gepubliceerde paper.

  • Lesgeven

Eenmaal gepubliceerd, ben je nog niet klaar met je onderzoek. Een vast onderdeel in de agenda van de onderzoeker is namelijk het lesgeven. Meteen ook het zichtbaarste verschil tussen de baan van universiteitsonderzoeker, en die van de ‘losse’ onderzoeker. Het doorgeven van de kennis die je opdoet, is een must aan de universiteit. Of het nou een vast onderdeel in het curriculum is, of een keuzevak voor twintig studenten. Gemiddeld word je als wetenschapper een paar uur per week ingezet om de ins- en outs van jouw onderzoeksveld te delen.

  • Meetings bijwonen

En om dat allemaal te organiseren en af te stemmen, wordt er vergaderd. Meepraten over het onderwijs, over onderzoek van anderen, manieren om vanuit het onderzoek te verduurzamen, onderzoek naar onderzoek… Bedenk een onderwerp, en de universiteit houdt er een meeting over. Bovendien zijn wetenschappers vaak ook lid van initiatieven buiten de Uni, wat nog meer meetings met zich meebrengt. Dat kan frustrerend zijn als je in een flow zit met het onderzoek, maar zorgt tegelijkertijd voor variatie in je werk. De uitdaging om na te denken over meer dan alleen je eigen vakgebied, maakt dat je altijd blijft leren.

En dit laatste is wat mij aanspreekt aan de wetenschappelijke wereld. Natuurlijk, het kent zijn beperkingen: het is best frustrerend als de subsidie niet toegekend wordt, of wanneer je 1603 mensen moet interviewen om honderd deelnemers aan je onderzoek te krijgen. Maar het blijven leren, de eeuwige nieuwsgierigheid en het ontdekken van het onontdekte, dat is gewoon gaaf.

Het maakt het ‘eigenlijk-had-het-afgebroken-moeten-zijn’ faculteitsgebouw een broedplaats voor interessante vragen, vakoverschrijdend onderzoek en nieuwe ideeën. Toch maar goed dus, dat het niet afgebroken is.

Click here for the English version of this text:
Blogpost week 31

On Monday, I was at the UMCG. That is, until I realised that I was expected elsewhere. Next to the UMCG to be precise. In the prehistoric ‘it-should’ve-been-knocked-down’ building. That’s where the research of the former neuropsychology-department (now: biomedical science of cells and systems) takes place. In a group of around a dozen driven researchers, I conducted my own experiments.

Neurocognitive research is fascinating, and booming. However, what is it you do when you research this field in Groningen? A short summary, based on my own findings:

1: Managing research
To start off easy: at the neuropsychology department, different groups conduct research. It is your job, as head-scientist, to coordinate that research. You come up with the right questions, lobby for funding, put together a team – mostly consisting of postdoc’s and PhD-students – and eventually you lead that team to an answer to the question you posed. This consists of: screening possible guinea pigs, collecting the data (e.g. of psychological tests the subjects have done), analysing that data, and the actual writing part.

Supervising the students is an important task that comes with this. Whether it’s a PhD- or a master’s student, it usually boils down to the same thing: he has an assignment or problem he needs to work on, you help him. Together working towards the final product: a published research article.

2: Teaching

Once published, the project isn’t over yet. A fixed part of every researcher’s agenda is teaching others about your findings. The passing on of knowledge is a must, for every university-professor. It’s either a mandatory class, or an elective for just a handful of students. But for the researcher is skipping not an option.

3: Meetings

And to organise and coordinate all that, there are meetings. Meetings about education, meetings about your research, about other’s research, sustainable research, about researching research… Think of any topic, and the university has meetings about it. And on top of that, many scientists are part of initiatives outside of university as well, which means even more meetings. That can be annoying, especially when you’re in a workflow. However, it does make the job varied and offers the opportunity to learn about more than just your own discipline. It creates a learning environment in which you’re never done.

That environment is what attracts me to the world of research. Sure, it has it’s limits: it can be quite frustrating if you’re not awarded any funding, of if you have to screen 1603 possible subjects to find one hundred that fit your research. Nonetheless, the everlasting learning, curiosity, and discovering the undiscovered, that’s just really cool.

It turns the ‘it-should’ve-been-knocked-down’ building into a centre for interesting questions, multi-disciplinary research and fresh ideas. So maybe it’s for the best that they haven’t knocked it down yet.